Sabina Jarzmik - ZnanyLekarz.pl

O mnie

Sabina Jarzmik

Jestem psycholożką, seksuolożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia.

Sabina JArzmik

Jestem psycholożką, seksuolożką oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, o specjalności klinicznej.

Od 2022 roku posiadam dyplom z seksuologii klinicznej oraz z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywam podczas czteroletniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Dialog w Warszawie.

Dodatkowo ukończyłam szkolenie z terapii TSR (I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz mediacji i negocjacji. Posiadam również certyfikat z rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia coachingu oraz szkolenie z uzależnień behawioralnych. Systematycznie poszerzam swoją wiedzą biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych oraz webinarach. Od 2021 roku należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów
Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Doświadczenie

W swojej praktyce zajmuje się głównie wsparciem oraz pomocą psychologiczną, psychoedukacją i edukacją seksualną. Oferuję pomoc w szeroko rozumianym kryzysie (życiowym, zawodowym, emocjonalnym).

Przede wszystkim pomagam wrócić do równowagi i osiągnąć wzrost pokryzysowy.

Swoje doświadczenie zawodowe podczas studiów zdobywałam biorąc udział w różnych wolontariatach. Następnie odbywałam praktyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Pracowałam w placówce terapeutycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz w Fundacji Promyk słońca we Wrocławiu. Odbywałam staż w poradni Seksuologii i Patologii Współżycia oraz w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii INTIMED w Warszawie. Obecnie pracuje w prywatnej praktyce w dwóch gabinetach stacjonarnie we Wrocławiu oraz online.

W trosce o jakość pracy, swoje działania poddaje stałej superwizji, a także kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa.